Gå till innehåll

L03-V22 Disgen 2021 fördjupningskurs, digital, 4 tillfällen à 3 lek.tim.

Fördjupningskursen i Disgen har som mål att göra användaren säkrare på programmets grundläggande delar, öka förståelsen samt att kunna utnyttja Disgens verktyg på sin egen släktforskning.
I kursen repeteras den grundläggande registreringen av data. Registrering av orter och källor behandlas mer i detalj liksom levnadsbeskrivningens notiser. Bild- och medienotiser tas upp samt enklare bildbehandling som passar Disgen. Hantering av flaggor ingår samt Disgens olika sökverktyg tas upp liksom söklistor i kombination med byggda tavlor. Principerna för utskrifter ingår i kursen. Hantering av kartor, grundläggande delar och koppling till levnadsbeskrivning och registrerade orter samt kartförrådet tas upp. Metodik för släktpresentation för webbläsare ingår samt koppling till en hemsida. Disgens olika export- och importvarianter repeteras och appen Släkten. Verktyg för hantering av DNA presenteras.

Förkunskaper: God datorvana, kännedom om och vana vid Disgen, motsvarande minst Disgen 8, Disgen 2016, 2018, 2019 och 2021 grundkurs, Min släkt eller liknande program

Kursen går tisdagar kl. 18.00 - 20.30 och omfattar 4 tillfällen. Vi tar paus för bensträckare och ev. fika.
Startar: tisdagen den 15 mars
Slutar:   tisdagen den 5 april
Lokal:  Digital kurs på Zoom. Länk erhålls av kursledaren några dagar innan start.

Pris: 400:- ordinarie avgift,  medlem i DIS regionförening 320:-. 
Kursmaterial: Inget kurskompendium ingår i priset då vi förmodar att deltagarna har det från tidigare kurs eller egna studier. Kursledaren kommer att hänvisa till kompendiet vid olika moment, kompletterande material i form av pdf:er skickas ut under kursens gång. Kompendium kan köpas från DIS kansli eller via Föreningshuset Fontänens Webb-shop, https://www.fontanen.se/store.
Maximalt antal deltagare: 8 personer

Kursbekräftelse: Du erhåller kursbekräftelse med information hur du betalar osv.  När du får bekräftelsen får du även erbjudande att teckna ett elevabonnemang på Arkiv Digital på 3 månader för endast 395 kr. Detta är inget krav för denna kurs utan endast ett erbjudande. Har du redan ett AD-abonnemang läggs detta till och förlänger perioden.

Eventuella frågor kan ställas till kursledaren eller administratör Kerstin Törnberg, 0709-91 75 28

Kursledare: Anders Lindman Hjalmarsson
Tel.070-600 4078,  ka.lindman@gmail.com

Tillbaka till kursutbudet