Gå till innehåll

L23-H20 Riksarkivet med NAD

Kursen ger en bred kunskap om vad Riksarkivet  och NAD erbjuder för möjligheter.

Kursen behandlar SVAR:s uppbyggnad  (Digitala forskarsalen/specialsök) och hur man kan arbeta med SVAR som ett aktivt hjälpmedel i släktforskningen. SVAR står för Svensk Arkivinformation, Riksarkivet.

Du får lära dig vilka databaser och digitala arkiv som finns, hur man söker i en folkräkning, hur man söker och arbetar med kyrkoarkiven och hur man kan söka i Generalmönster-rullorna och hitta i de digitala arkiven.

Vid sista tillfället behandlas NAD med uppbyggnad och hur man kan arbeta med NAD som ett aktivt hjälpmedel i släktforskningen. Den Nationella arkivdatabasen byggs upp genom en sammanslagning av ett flertal källor. Tillsammans ger de en överblick över arkiv i Sverige, möjlighet att få tillgång till digitaliserade arkivhandlingar från Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven samt register till olika typer av arkiv och samlingar i en kraftfull gemensam samsökning.

Kursen tar även upp andra källor som till exempel Kungliga Biblioteket. Delkurserna avslutas med att deltagarna får lösa uppgifter genom att själva arbeta med SVAR respektive NAD.

Kursen kan eventuellt genomföras digitalt med programmet Zoom. Före deltagandet testas tekniken så att allt fungerar för varje deltagare. Notera ev önskemål i rutan för övrig info. Klicka på länken för information hur du använder Zoom https://www.dis.se/zoom-intro

Du använder din egen dator. Vid fysiskt kurs tar du med din dator och den ska då vara försedd med trådlös nätverksanslutning  varvid datorn skall ha ett fungerande antivirusprogram samt uppdaterat Windows.

Kursen går på tisdagar kl. 09.30 - 12.00, omfattar 3 tillfällen.
Startar: tisdagen den 15 sept
Slutar:   tisdagen den 29 sept
Lokal: Fontänen, Datasalen Västra vägen 32, Linköping.

Pris: 500:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 400:-.
Kursmaterial: Kursdokumentation på fil via e-post. Obs ändrat!
Maximalt antal deltagare: 4 - 5 personer vid fysisk kurs (antalet begränsat för att minimera eventuell smitta) Vid digital kurs kan fler personer delta.

Skyddsutrustning i form ansiktsmask kommer att finnas tillgängligt för den som önskar och även lån av visir. Handsprit och goda möjligheter för handtvätt finns i Fontänen.

Kursbekräftelse: Du erhåller kursbekräftelse men betalar inte förrän strax innan start då vi är säkra på att kursen kan starta.

Kursledare: RA, Bengt Eriksson tel. 0703-713164, bengt@eribb.se
NAD, Torbjörn Wahlström, tel: 070-282 42 5, macenter@telia.com

Tillbaka till kursöversikten