Gå till innehåll

Årsmöte 2021

Välkommen till Dis-Filbyters 15:e årsmöte!

Medlemmarna i Föreningen Dis-Filbyter kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 20 februari 2021. På grund av rådande covid-19 pandemi och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd, har styrelsen i november 2020 beslutat att årsmötet genomförs på distans med programmet Zoom, och att ingen fysisk närvaro är möjlig.

09.15   Zoom-mötet öppnar och det går att ansluta till mötet. OBS! Alla som vill delta bör vara inloggade till 09.45.
10.00             Föreläsning av landshövding Carl Fredrik Graf
                      Paus ca 15 min.
11.00             Årsmötesförhandlingarna startar. Beräknas hålla på i ca två timmar.
                      Paus för bensträckare.

För att delta på årsmötet behöver du en internetförbindelse och en webbläsare, men inget mer. Närmare detaljer inklusive länkar med mera kommer att meddelas via Dis-Filbyters hemsida. Meddela vid anmälan om du önskar hjälp med inloggning i Zoom. Eventuella motioner med styrelsens svar samt övriga årsmöteshandlingar kommer att publiceras på Dis-Filbyters hemsida senast 30 januari. Valberedningens förslag publiceras senast den 6 februari. Aktuell information och årsmöteshandlingar kommer att finnas på sidan https://dis-filbyter.se/arsmote-2021/ från 30 januari. Frågor kan ställas till Dis-Filbyters sekreterare sekr@dis-filbyter.se.

Anmälan till årsmötet till sekr@dis-filbyter.se.
Välkommen!
Styrelsen.