Gå till innehåll

Årsmöte 2020


DIS-Filbyter årsmöte i Fontänens Vagnhall lördagen den 22 februari 2020. 56 personer kom till mötet som startade med ett föredrag om Det stora bankrånet i Linköping 1854. Föredragshållare var Camilla Smedberg från Åtvidaberg som hade gjort ett otroligt omfattande och bra research om detta och framför allt framfördes det mycket trevligt och målande. Camilla berättade om vilka personer som var med, hur förberedelserna hade gått till, själva stölden, hur polisen lyckades få fatt på rånarna och slutligen vilka straff de fick. Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid med Harald Nilsson som ordförande för mötet. Torbjörn Wahlström och Harald Nilsson avgick från styrelsen och istället valdes Tomas Lundblad och Inga-Kari Björner in. Helén Lindqvist omvaldes som ordförande. Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport i korthet samt revisorernas berättelse föredrogs för 2019 och godkändes. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet. Fullständiga dokument fanns tillgängliga vid mötet. Budgeten för 2020 godkändes likaledes. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på landgång med dryck, kaffe och kaka. Helen Lindqvist