Gå till innehåll

Föreläsningar höst 2018

Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena:

Nu planerar vi höstens föreläsningar.


Mjölby tisdagen den 4 september 18.00                              

Kom och lyssna på K-G Andersson
Om Hedda Amalia + bildhantering.

Hedda Amalia Carlsson, en kvinna och hennes hus. Diskussion om hur man dokumenterar, behandlar och använder bilder för DIS.

Entré: 30 kr inkl. fika

Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby.


Vadstena torsdagen den 6 september 19.00

Kom och lyssna på Leif Ax
DNA på ett enklare sätt

Genom Ancestry DNA topsning, en enkel topsning i munnen så kan man få personuppgifter på ”tusentals” DNA släktningar.

Föreläsningar som vanligt 1:a torsdagen i månaden kl. 19.00 i ABF- lokalen Södra Vägen 30.Vadstena Ingången är belägen bakom busshållplatsen.

Föreläsningen kostar inget.
OBS! Föranmälning krävs på grund av valet av lokal.
Kontaktpersoner: Göran Åhäll Lillemor Casell

Fika och smörgås kostar 20 kronor, så ta med kontanter.


Mjölby tisdagen den 18 september 18.00

Kom och lyssna på Jan-Erik Carlsson
Soldatforskning från husförhörslängd till generalmönsterrulla.

I Grill finns allt om rote indelningen i Sverige. Det fanns 2470 rotar som höll med indelta soldater i hela Sverige. I Östergötland och i Kalmar län fanns 84 rotar. Indelningssystemet startade 1624. Med hjälp av rotesystemet kan man finna vilka soldater som var inskrivna i Generalmönsterrullorna. I dessa står det om soldaternas egenskaper till exempel längd, ålder, antal år de hade tjänat kronan och om eventuella andra egenskaper. I kavallerirullorna står det mer om hästarnas skick. Om de har en vit bläs, eller vilken färg de har etc. Information om Nyheterna i Disgen 2018

Entré: 30 kr inkl. fika

Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby.


Mjölby tisdagen den 2 oktober 18.00

Kom och lyssna på Sigvard Henriksson
Ortsnamn i Östergötland

" Ortnamnen som leder oss in på
Östergötlands forntidshistoria ".

Entré: 30 kr inkl. fika

Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby


Vadstena torsdagen den 4 oktober 19.00

Kom och lyssna på Niklas Hertzman    

ArkivDigital online enkelt släktforska via Internet. Du hittar dessa spännande handlingar i Arkiv Digital och Niklas Hertzman kommer att visa och berätta om nyheter och möjligheter med Arkiv Digital. Nya handlingar görs hela tiden tillgängliga t.ex. flygbilder, programmet utvecklas och nya register ger bättre sökingångar. Du får reda på det senaste här. Din historia är bara några klick bort.

ABF- lokalen Södra Vägen 30. Vadstena. Ingången är belägen bakom busshållplatsen.

Föreläsningen kostar inget.
OBS! Föranmälning krävs på grund av valet av lokal.
Kontaktpersoner: Göran Åhäll Lillemor Casell

Fika och smörgås kostar 20 kronor, så ta med kontanter.


Mjölby tisdagen den 16 oktober 18.00

Kom och lyssna på Bertil Lindqvist
Information om nyheterna i Disgen 2018

Tillhör du dem som vill skriva in flera efternamn, inte bara kvinnans flicknamn utan också hennes namn som gift. I Disgen 2018 kan du göra det. Du kan också skriva en kommentar om det, ange under vilken period namnet använts och ange en källa för det. Med flera nyheter.

Entré: 30 kr inkl. fika

Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby.


Mjölby tisdagen den 30 oktober 18.00

Kom och lyssna på professor Kalle Bäck
Torp och torpare under 1800-talet

Det fanns som mest 100 000 torp i Sverige, året var 1860. Därefter minskade torpens antal. Varför?

Kalle Bäck, historiker vid Linköpings universitet, berättar att förklaringen ligger i Laga skiftet. Gårdarna flyttade ut från byarna, bönderna behövde ny mark för odling och bebyggelse. Torpmarken blev attraktiv och torparna fick bli backstugusittare och daglönare.

Entré: 50 kr inkl. fika

Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby.


Vadstena torsdagen den 1 november 19.00

Kom och lyssna på Claes Westling
Vadstena på 1600-talet

På Rådhustorget finns hus från varje sekel mellan 1400-och 2000-talet. Mellan det gamla klostret och slottet finns flera äldre byggnader bevarade, även hospitalsområdet, bakom klostermuren, har stora delar av sin byggnadshistorik kvar.

ABF- lokalen Södra Vägen 30. Vadstena. Ingången är belägen bakom busshållplatsen.

Föreläsningen kostar inget.
OBS! Föranmälning krävs på grund av valet av lokal.
Kontaktpersoner: Göran Åhäll Lillemor Casell

Fika och smörgås kostar 20 kronor, så ta med kontanter.


Mjölby tisdagen den 13 november18.00

Kom och lyssna på Agneta Sundstrand
Elsa ”Allrik” Andersson, ett original från Västerlösa/Björkeberg

Agneta berättar om Elsa Alrik, ett original från Västerlösa/Björkeberg. Hon levde mellan 1895-1984 och blev Västerlösa församlings stora donator.

Entré: 30 kr inkl. fika

Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby.


Mjölby tisdagen den 27 november18.00

Kom och lyssna på Nancy Svensson
Vad kom fram vid DNA-test för att veta andelen Finska gener

¤ Superträff med tidigare okänd morbror
¤ Ors- Per, okänd morfar som återvänt från Kanada
¤  Genetisk bekräftelse på tillhörighet med finsk bosättare i Untorp, Orsa Finnmark
¤ Samt många spännande anor, involverade i Sveriges historia

Entré: 30 kr inkl. fika

Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby.