Gå till innehåll

Föreläsningar hösten 2019

Linköping, Borensberg, Mjölby, Motala, Vadstena:


Mjölby tisdagen den 3 september 2019 18.00 Per Anders Lundh
Var det ungefär så här du ville ha det.
Du kan publicera din släkt- eller hembygdsforskning i form av en riktig bok! Men hur gör man i så fall och hur kan slutresultatet se ut? Per-Anders Lundh från bokförlaget Atremi AB berättar om detta, visar exempel på olika typer av böcker och ger råd till er som funderar på detta. Entré: 30 kr inkl. fika DIS-  Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby


Mjölby tisdagen den 17 september 2019 18.00 Björn Segrell Svindlande affärer – Wadstena Enskilda Bank 1857-1887, en av landets tidiga affärsbanker. Föredraget handlar om Wadstena Enskilda Bank, en av landets tidiga affärsbanker, som grundades 1857 och bedrev bankrörelse i västra och södra Östergötland samt i södra Närke. Banken var Vadstenas första och under drygt 20 år enda affärsbank. Verksamheten var framgångsrik och lönsam, men under den allmänna ekonomiska krisen i Sverige i slutet av 1870-talet upphörde verksamheten. En starkt bidragande orsak var de chockartade svindlerier som då uppdagades… Dock upplöstes bankbolaget först 1887. Entré: 30 kr inkl. fika Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby


Mjölby tisdagen den 1 oktober 2019 18.00 Agnetha Sundstrand Allkonstnär Lars Johlin i Björkeberg  o utvandring till Amerika under 1800-talet Ur ett rikt arkivmaterial kommer Agneta Sundstrand att berätta om knallen, musikläraren och allkonstnären Lars Johlin från Björkeberg som bland annat lärde ungdomarna engelska under slutet av 1800-talet inför deras emigration till Amerika. Vilka var emigranterna och hur livet blev livet ”over there” och hur blev livet för dem som lämnades kvar i Sverige.  Bland annat får vi höra och se bilder från änkan Johanna Spjuths liv. Hon hade fött elva barn av vilka åtta emigrerade till Amerika. Entré: 30 kr inkl. fika Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby.


Mjölby tisdagen den 15 oktober 2019 18.00 Esteri Fransson berättar om Finska krigsbarn. Esteri är född i Karelen, och har upplevt två krig. Har tvingats att fly två gånger från Finland. Nu får vi höra hennes egen berättelse. Entré: 30 kr inkl. fika Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby


Mjölby tisdagen den 29 oktober 2019 18.00 Gudrid Hansen Författarkväll: Östgötsk, folkligt, burleskt, innerligt. Som kåserar kring livets kringelikrokar.  En berättarstund med mycket värme och glädje,  blandat med en gnutta vemod. Entré: 30 kr inkl. fika Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby


Mjölby tisdagen den 12 november 2019 18.00 Martin Kjellgren om kyrkornas boksamlingar
”Icke till att innelåta i kyrkokistan” — en kyrkoantikvarisk undersökning av stiftets boksamlingar. I sakristior och på kyrkvindar förvaras hyllmeter efter hyllmeter med böcker som samlats sedan århundraden: biblar och missalen, psalm- och koralböcker, katekeser och uppbyggelseskrifter – men också förordningar och kungörelser, medicinska handböcker och rester av de gamla sockenbiblioteken. I föredraget presenteras projektet, dess metod och resultat. Det ges också flera exempel på fynd som gjorts, och projektets betydelse för framtida forskning skisseras. Entré: 30 kr inkl. fika Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby.


Mjölby tisdagen den 26 november 2019 18.00 Peter Tilly
Nyheter i Disgen 2019 och  Filbyters fadderverksamhet Vilken nytta har du av ett registreringsprogram, Disgen 2019, i din släktforskning? Vilken hjälp har du av Dis Faddrar. Vikten av en ”riktig” säkerhetskopia! Du får en överblick av vad som finns i Disgen 2019. Hur går en installation till och hur flyttar du dina släktingar dit. Ska du och din partner finnas i samma släktträd Entré: 30 kr inkl. fika Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby