Gå till innehåll

Registreringstips

Vill du forska på mer än tre generationer blir det snart mycket papper. För att spara på ett lättöverskådligt sätt i dator finns flera svenska registreringsprogram för släktforskning som Disgen och Min släkt. Flera  olika utskrifter kan sedan göras. Det viktigaste är att ange årtal och församlingen för främst född, vigsel och död, när så är möjligt. Om du inte vet församlingen för en ort, låt ortraden vara tom och skriv vad du tror i en kommentar eller textnotis.

 

Källan är viktigt att ange vid varje ny uppgift. Då kan du gå tillbaka och själv lätt kolla, ifall du senare blir fundersam om t ex en siffra har tytts rätt; plus mer tillförlitligt för andra senare.

 

Efternamn och förnamn rekommenderas av Släktforskarförbundet att skrivas normerade t ex Per istället för Pähr så det blir lättare att söka i Disgen och Disbyt, se www.genealogi.se/sa-stavar-du-namnet. En lösning är att använda normerat namn i namnrutan men i biografi och texter kyrkbokens stavningar– (Alternativ: Projektgruppen för RGD, Rikstäckande genealogisk databas, har enligt Diskulogen 101, sid 26, ” kommit fram till att använda sig av den bokstavstrogna stavningen av förnamn från födelseboken, när detta är möjligt". ...i den framtida databasen) - Du väljer själv hur du vill göra.

 

Ta för vana att ofta göra säkerhetskopia på din forskning på ett USB-minne eller extern hårddisk. Det finns flera som upplevt att datorn kraschat och förlorat många timmars arbete.

 

DISBYT är en sökbar databas med f n 37,9 miljoner poster. Alla registreringsprogram för släktforskare kan överföra materialet till Disbyt genom en Gedcom-fil. Om du inte är medlem i DIS så kan du ändå söka i Disbyt, om du använder guest både som användarnamn och lösenord. Då ser du bara om personen finns i Disbyt. Om du är medlem i DIS, utnyttja förmånen att sända in din forskning till Disbyt så kan du se mer i Disbyt. Du får tillbaka vilka andra som forskat i samma släkt och kan jämföra uppgifter. Du kan kontakta uppgiftslämnare med chans att utbyta mer t ex levnads-berättelser. Märk med en flagga de personer som du hittat i Disbyt. Om du inte kunnat kolla att uppgiften är rätt, uteslut dem vid ditt nästa Disbyt-utdrag. Du får gärna lämna in så snart du forskat fram något nytt. Allt du tidigare sänt Disbyt stryks då och bara det du senast sänt finns med. På hemsidan uppdateras DISBYT efter varje månadsskifte. Släktforskarföreningen DIS-Filbyter En regionförening inom DIS för Östergötland och södra Sörmland

 

Registreringsprogrammet DISGEN
Medlem i DIS kan gratis ladda hem och prova ”DISGEN 2016” en månad, det program som DIS rekommenderar. Vill du sedan köpa Disgen, kan du fortsätta med det material du redan matat in. Det säljs via DIS kansli eller via www.dis.se för en engångskostnad av 750 kr. Vid större uppdatering en mindre kostnad.

 

Bäst redan från början att skriva in en ORT i ortstukturen, så ortnamnet kommer under rätt församling. Det behövs också om du senare vill lägga in koordinater och använda kartor. Alla län, kommuner och 1989 års församlingar är redan införda. Sök efter församling, skriv in gårds- eller gatunamn som Ny nästa nivå. Nästa nivå under gården kan vara t ex ett torp. När du skrivit in några orter och håller på i samma områden, är det smidigast att gå till Senast använda orter. Vid fel i ort strukturen kan du rätta genom att gå tillbaka till verktygsradens symbol med huset.

 

Om du inte vet i vilken församling en ort ligger, lämna ortfältet tomt och skriv istället in orten i kommentarfältet. Platsen kommer ändå med vid utskrifter. Redigera en flagga som du döper t ex till Okänd ort. Du kanske senare t ex kan läsa äldre text lättare.

 

Källan kan skrivas direkt i källraden eller det som rekommenderas källstrukturen. Under Kyrkoarkivalier är nästan inget ifyllt i förväg. Du själv skriver in det du behöver. Du gör en källstruktur ”bakom lampan”. Fel kan rättas genom att gå tillbaka till Verktygsradens symbol med 3 böcker. Litet omständligt i början men underlättar i längden.

 

Disgen 2016 har en Hjälp respektive en Handledning med många bilder, om du vill lära dig att utnyttja de  många finesser, som finns med Disgen. Det finns också möjlighet att gå på kurs och/eller beställa en aktuell lärobok om Disgen 2018 via vår kassör Birgitta Karlsson Linköping för 295 kr.
Författare: Birgit Eriksson