Gå till innehåll

Registreringstips


Kursmanual till Disgen 2018 Grundkurs, av: Bertil Lindqvist 295:-
Kompendium för dig som pedagogiskt vill lära dig grunderna. Här lär du dig att hantera Disgen, för att göra din släktforskning överskådlig så du lätt kan dela med dig av din forskning.
Beställs/köps i Fontänens webbutik: Till Fontänens webbutik

Se även under Verksamhet - Butik där boken Tolka rätt och många andra hjälpmedel finns.


Vill du forska på mer än tre generationer blir det snart mycket papper. För att spara  på ett lättöverskådligt sätt i dator finns flera svenska registreringsprogram för släktforskning som Disgen och Min släkt. Flera olika utskrifter kan sedan göras. Det viktigaste är att ange årtal och församling för född, vigsel och död, när så är  möjligt. Om du inte vet församlingen för en ort, låt ortsraden vara tom och skriv vad du tror i t.ex. en textnotis.

Källan är viktigt att ange vid varje ny uppgift. Då kan du gå tillbaka och själv lätt kolla, ifall du senare blir fundersam om t ex en siffra har tytts rätt; plus mer tillförlitligt för andra senare.

Efternamn och förnamn rekommenderas av Släktforskarförbundet att skrivas normerade ex. Per istället för Pähr så det blir lättare att söka i Disgen och Disbyt, se www.genealogi.se/sa-stavar-du-namnet. En lösning är att använda normerat namn i namnrutan men i biografi och texter kyrkbokens stavningar. (Alternativ: Projektgruppen för RGD, Rikstäckande genealogisk databas, har enligt Diskulogen 101, sid 26, ” kommit fram till att använda sig av den bokstavstrogna stavningen av förnamn från födelseboken, när detta är möjligt”. … i den framtida databasen). Du väljer själv hur du vill göra. Ta för vana att ofta göra säkerhetskopia på din forskning på ett USB-minne eller extern hårddisk. Det finns flera som upplevt att datorn kraschat och förlorat många timmars arbete.

DISBYT är en sökbar databas med f n 38,3 miljoner poster, DIS hemsida, https://www.dis.se/Verktyg/Disbyt. Alla registreringsprogram för släktforskare kan överföra materialet till Disbyt genom en Gedcom-fil. Om du inte är medlem i DIS så kan du ändå söka i Disbyt, om du använder guest både som användarnamn och lösenord. Då ser du bara om personen finns i Disbyt. Om du är medlem i DIS, utnyttja förmånen att sända in din forskning till Disbyt så kan du se mer i Disbyt. Du får tillbaka vilka andra som forskat i samma släkt och kan jämföra uppgifter. Du kan kontakta uppgiftslämnare med chans att utbyta mer t ex levnadsberättelser. Disgen ger möjlighet att märka de personer som du hittat i Disbyt med en flagga, tills du kollat att uppgiften är rätt. Uteslut de icke bekräftade vid ditt nästa Disbyt-utdrag. Du får gärna lämna in så snart du forskat fram något nytt. Allt du tidigare sänt Disbyt stryks då och bara det du senast sänt finns med. På hemsidan uppdateras Disbyt efter varje månadsskifte.

Registreringsprogrammet DISGEN
Medlem i DIS kan gratis ladda hem och prova ”DISGEN 2018” en månad, det program som DIS rekommenderar. Vill du sedan köpa Disgen, kan du fortsätta med det material du redan matat in. Det säljs via DIS kansli eller via hemsidan för en engångskostnad av 750 kr. Vid större uppdatering en mindre kostnad.

Bäst redan från början att skriva in en ORT i ortstukturen, så ortnamnet kommer under rätt församling. Det behövs också om du senare vill lägga in koordinater och använda kartor. Alla län, kommuner och 1989 års församlingar är redan införda. Sök efter församling, skriv in som Ny nästa nivå gårds- eller gatunamn. Nästa nivå under gården kan vara t ex ett torp.  När du skrivit in några orter kan det vara smidigt att gå till Senast använda orter. Vid fel i ortstrukturen kan du rätta genom att gå tillbaka till verktygsradens symbol.

Om du inte vet i vilken församling en ort ligger, lämna ortfältet tomt och skriv istället in orten i kommentarfältet. Platsen kommer ändå med vid utskrifter. Redigera en flagga som du döper t. ex. till Okänd ort. Du kanske senare kan läsa äldre text lättare. Källan kan skrivas direkt i källraden men det bästa är att börja göra en källstruktur. Under Kyrkoarkivalier är inget ifyllt i förväg. Du själv skriver in det du behöver.

Du gör en källstruktur ”bakom lampan”. Fel kan rättas genom att gå tillbaka till Verktygsradens symbol. Kan verka litet omständligt att lära sig i början men underlättar i längden. När du skriver in en källa, måste det alltid vara som Ny källa (t ex en kyrkbok) och i Ny hänvisning sidnumret.

Disgen 2018 har via Verktyg i Meny-raden en Hjälp respektive en länk till Handledning med Innehållsförteckning och många bilder, om du vill lära dig att utnyttja de många finesser som finns med Disgen. Det finns också möjlighet att gå på kurs och/eller beställa en aktuell lärobok om Disgen 2018 för 280kr via vår Kassör Birgitta Karlsson.Du betalar via bankgiro/swish.

Författare 2018-11-26 Birgit Eriksson