Gå till innehåll

Nybörjartips

Fråga äldre släktingar och grannar om sådant som inte är nedskrivet någonstansoch/eller identifiera fotografiers personer och år. På baksidan av dina viktigare foton skriv upp fakta liksom namnge vad dina viktigare digitala bilder innehåller. Födelse-, vigsel-, död-, husförhörsböcker och flyttlängder finns i de svenska. kyrkböckerna. Efter ca 1895 fortsätter husförhörsböckerna som församlingsböcker. 70 års sekretess och allt är ännu inte scannat ända till 1947. Du kan forska i  Fontänens datasal, som har abonnemang på kyrkböcker mm. Erfaren släktforskare från DIS-Filbyter att fråga. Vill du forska hemma kan du abonnera för kortare eller längre tid. En del bibliotek t ex stadsbiblioteket i Linköping har några abonnemang för självstudier.

AD, Arkiv Digital, app.arkivdigital.se, Abonnemang AD har tydligare färgbilder med  allt samlat under t ex Hällestad: kyrkböcker, domböcker. Bouppteckningar med register för döda, hustrur och änkor, inte barn. Med ledning av registret, som i varje fall finns för flera härader i Östergötland, är det lätt att hitta den inskannade  bouppteckningen. AD med ”allt i ett” har 1950, 1960, 1970 års folkräkning, Svenskar i USA 1940, sökmöjlighet för åren 1860-1920 i Sverige m.m.

Digitala forskarsalen, sok.riksarkivet.se – digitala forskarsalen; Gratis Svar har Kyrkoarkiv, Sveriges Befolkning 1870, 1880, 1890, 1900, 1910. 1930. SCB födda, vigda, döda 1860-1947 (söks per församling och år); Mantalslängder 1642 –1820;  Brott och straff att söka med domstolsarkiv resp. fångvård; Generalmönsterrullor med mera.

Ancestry, Abonnemang Vid ”gratis 14 dagar” uppger du ditt betalkort. Kom ihåg att avbeställa i god tid annars dras pengar för nästa månad automatiskt. För att forska om släktingar i Sverige finns det billigare abonnemanget. De svenska kyrkböckerna, fotograferade på 1950-talet, har köpts av Ancestry från Genline, som upphört. Gårdsindexering på många husförhörsböcker. Här finns passagerarlistor och emigrantuppgifter och namnindexerade Födda 1870-1941, där församling inte behöver uppges. Det dyrare abonnemanget World de Luxe innehåller dessutom födda, vigda och döda i en del av USAs delstater samt t ex USAs och Englands folkräkningar = Census. Att registrera ett eget Family Tree från början eller med start från en gedcom-fil från ett annat registreringsprogram är gratis. Källor går inte att överföra och källor saknas oftast i Ancestry. Några lägger där bara ut en mindre släktgren där släkting utvandrat och har sedan fått kontakt med sin släkt i utlandet. Det som lämnas till Ancestry behåller de alltid men kan uppdateras av dig.

www.familysearch.org är mormonernas hemsida. Gratis.

http://www.google.se är en sökmotor för att lätt komma till en hemsida, kanske även någon ana med ovanligt efternamn.

Varje orts församling bör alltid anges. Om du inte vet vilken församling en adress tillhör: Ta först reda på postnummer via www.postnord.se. Hittar du där ett postnummer kan du fortsätta: www.svenskakyrkan.se. Skriv i sökrutan: Vilken församling.

F d församlingsnamn Om Du undrar varför Du inte hittar en församling t.ex. i  Disgen, sök https://skatteverket.se – Privat – Folkbokföring – Att vara folkbokförd – Folkbokföringens historia – Sveriges församlingar genom tiderna – Förteckning och tryck t ex på R om den församling du söker börjar på R. Då ser du vilken församling den gamla församlingen numera ingår i. Har du Disgen kan du lägga till den gamla församlingen i ortstrukturen som självständig församling eller under den  nuvarande församlingens namn.

Sveriges Släktforskarförbund, www.genealogi.se, innehåller t ex Anbytarforum. Många böcker och CD-skivor säljs här. Några av dem kan även köpas på DIS kansli och när DIS-Filbyter har öppet i Fontänens datasal.

DIS, Riksföreningen DIS, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, har kansli i  Gamla Linköping. Se https://www.dis.se 013- 14 90 43.

DIS-Filbyter är en av åtta regionföreningar till den rikstäckande Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, DIS Filbyter bemannar Fontänens datasal med handledare villiga att svara på släktforskarfrågor. Om du vill vara säker på att dator finns ledig, säkrast att boka i förväg klicka på: Våra orter- Linköping - Boka dator Linköping. Där står också aktuella öppettider.

Författare 2018-11-26 Birgit Eriksson