Gå till innehåll

Tips för nybörjare.


Fråga äldre släktingar och grannar om sådant som inte är nedskrivet någonstans och be dem identifiera fotografiers personer och år. På baksidan av dina foton skriv själv upp fakta liksom namnge vad dina viktigare digitala bilder innehåller.

Födelse-, vigsel-, död-, husförhörsböcker och flyttlängder finns i de svenska. kyrkböckerna. Efter ca 1895 fortsätter husförhörsböckerna som församlingsböcker.

70 års sekretess och allt är ännu inte scannat ända till 1950. Som medlem i DIS-Filbyter kan du forska i Fontänens datasal, med erfaren släktforskare från DIS_Filbyter att fråga. Aktuella öppettider i Fontänen se -Våra orter - Linköping.

Arkiv Digital AD
I datasalen har varje dator Arkiv Digital online. AD har tydligare färgbilder med  allt samlat under t ex Hällestad: Kyrkböcker; Domböcker; Bouppteckningar med register för döda, hustrur och änkor, inte barn. Med ledning av registret, som i varje fall finns för flera härader i Östergötland, är det lätt att hitta den inskannade  bouppteckningen. Sveriges befolkning 1940, 1950, 1960, 1975 1985 och indexerade husförhörslängder 1840-1947. Se https://arkivdigita,se  Produktkatalog för vad som för övrigt finns i AD.

Varje dator har också Disgen 2019.2, SVAR/Riksarkivet, Sveriges dödbok 1860-2017, Sveriges befolkning 1970, 1980, 1990 och flera länkar.
Dessutom finns på
Dator 1-7 Rotemannen 3.
Dator 5 Arikon databas för Sjömanshus.
Dator 6 Begravda i Sverige 2; Skilda i Stockholm 1794-1916; KFV.
Dator 7 har Ancestry; Emiweb; Emibas; Emigranten Populär. Dator 8 PLF CD1-4.
Dator 9 har Smedsforskning och Begravda i Sverige 2. En besökare åt gången kan också se Genealogiska föreningen respektive My Heritage,

En del bibliotek bl.a stadsbiblioteket i Linköping och DIS forskarstuga i Gamla Linköping har abonnemang för självstudier. Ingen handledare.
Vill du forska hemma betalar du ett abonnemang för kortare eller längre tid.

Digitala forskarsalen, SVAR/Riksarkivet är nu gratis.
Digitala forskarsalen, sok.riksarkivet.se.
SVAR/Riksarkivet har Kyrkoarkiv, Sveriges Befolkning 1870, 1880, 1890, 1900, 1910. 1930. SCB födda, vigda, döda 1860-1948 (söks per församling och år); Mantalslängder 1642 –1820;  Generalmönsterrullor; Brott och straff att söka med domstolsarkiv resp. fångvård;  och mycket mera.

Ancestry,
Vid ”gratis 14 dagar” uppger du ditt betalkort. Kom ihåg att avbeställa i god tid annars dras pengar för nästa månad automatiskt. Namnindexerade svenska Dop 1611-1920 för vissa orter, där födelsedatum räcker. Församling behöver inte uppges. De svenska kyrkböckerna är fotograferade på 1950-talet. Gårdsindexering på många husförhörsböcker. Passagerarlistor och emigrantuppgifter. Att registrera ett eget Family Tree från början eller med start från en Gedcom-fil från ett annat registreringsprogram är gratis. Källor går inte att överföra från Gedcom-fil till Ancestry och källor saknas oftast i Ancestry. Några lägger där bara ut en mindre släktgren där släkting utvandrat och har sedan fått kontakt med sin släkt i utlandet. Det som lämnas till Ancestry behåller de alltid men kan uppdateras av  dig.

Det dyrare abonnemanget World de Luxe innehåller dessutom födda, vigda och döda i en del av USAs delstater samt t ex USAs och Englands folkräkningar = Census.

www.familysearch.org är mormonernas hemsida. Gratis.

http://www.google.se är en sökmotor för att lätt komma till en hemsida, kanske även någon ana med ovanligt efternamn.

Varje orts församling bör alltid anges. Om du inte vet vilken församling en adress tillhör: Ta först reda på postnummer via www.postnord.se. Hittar du där ett postnummer kan du fortsätta: www.svenskakyrkan.se/sokforsamling.  Svaret blir nu aktuell församling.

F d församlingsnamn Om Du undrar varför Du inte hittar en församling t.ex. i  Disgen, sök https://skatteverket.se – Privat – Folkbokföring – Att vara folkbokförd – Folkbokföringens historia – Sveriges församlingar genom tiderna – Förteckning och tryck t ex på R om den församling du söker börjar på R. Då ser du vilken församling den gamla församlingen ingår i.

Registreringsprogrammet Disgen har ortsregister på församlingarna 1989. Du kan lägga till en församling med kyrksymbol som självständig församling men tydligast för senare kontakt med Disbyt-ombud under församlingens namn från 1989.

Sveriges Släktforskarförbund, www.rotter.se , innehåller t ex Anbytarforum. Många böcker och CD-skivor säljs här. Några av dem kan även köpas på DIS kansli och från DIS-Filbyter i Fontänens datasal.

DIS, Riksföreningen DIS, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, har kansli i Gamla Linköping. Se https://www.dis.se. Fem datorer med abonnemang och över 360 CD-skivor. Det är öppet för självstudier. DIS-medlem kan komma spontant men säkrast beställa tid för arbetspass, öppet Måndag - Torsdag 9-16. Lunchstängt 12-13. Tel. 013- 14 90 43.
ÖGF finns i samma hus, se www.ogf.info.

DIS-Filbyter är en av åtta regionföreningar till den rikstäckande Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, DIS.

DIS-Filbyter bemannar Fontänens datasal med handledare villiga att svara på släktforskarfrågor. Om du vill vara riktigt säker på att dator finns ledig, säkrast att boka i förväg:   dator-linkoping@dis-filbyter.se. Ange ditt medlemsnr och önskad dag

Centrala soldatregistret söks via soldat.elektronikhuset.it

/DIS-Filbyter, 2020-09-07