Gå till innehåll

Funktioner i Windows för Disgen

Funktioner i Windows som är viktiga att känna till
då man använder Disgen
Begrepp

  • Aktivitetsfältet visas längst ner på skrivbordet/datorskärmen, i detta fält ser du de program som körs och de genvägar till vissa program du valt ut. Till vänster finns även en sökfunktion, klicka på förstoringsglaset så öppnas den. (1)
    Längst till vänster finns det blå Windows-fönstret, ett klick där eller på tangenten med samma Windowssymbol öppnar ett fönster där man hittar alla program, sökfunktionen, Inställningsappen samt stäng av/starta om-knappen.
  • Utforskaren symboliseras i Aktivitetsfältet av den gula ikon som liknar en mapp. Utforskaren är en mycket viktig del av Windows, Utforskaren är som ett kartotek för alla filer du har lagrade i datorns minne. Med hjälp av Utforskaren kan du leta upp en fil som kan vara text, en bild eller en säkerhetskopia av din släktforskning m.m.
  • Url är adressen till en webbsida. Den inleds med http:, https: eller www

Kopiera - Klippa ut - Klistra in
Kopiera
Används om man (du?) vill kopiera text. Det kan vara vanlig text eller en url.
Markera (2) den text som ska kopieras. Håll nere Ctrl-tangenten och klicka på c-tangenten. Kopian finns nu i datorns urklippsminne.
Kopiera och Klippa ut
Används om man vill flytta text. Markera text som ska kopieras och klippas ut.
Håll nere Ctrl-tangenten och klicka på x-tangenten. Kopian finns nu i datorns urklippsminne.
Klistra in det kopierade
Sätt markören där inklistringen ska börja. Håll nere Ctrl-tangenten och klicka på
v-tangenten.
Observera - ett nytt urklipps minne ersätter automatiskt det föregående

Skapa genväg till en webbsida på skrivbordet
Om du vill ha en genväg på skrivbordet direkt till en webbsida kan du göra på följande sätt: Markera webbsidans url. Den markerade url:en får nu blå bakgrund. Ställ markörens spets i det blå området. Håll nere den vänstra musknappen och dra texten till en lämplig plats på skrivbordet. Släpp upp musknappen.

Skapa ny mapp på skrivbordet
Ibland vill du  sortera upp innehållet på skrivbordet. Då kan du skapa en mapp till det. Därefter drar du ikoner på skrivbordet till eller ur mappen efter behag
Peka med markören på en ledig plats på skrivbordet. Högerklicka. Välj Nytt och sedan Mapp. Namnge mappen och klicka utanför mappen

Växla mellan program som är igång samtidigt
Du kan ha flera program igång samtidigt. Med en större skärm eller flera skärmar kan du se och arbeta med programmen samtidigt.
Bärbara datorers skärm brukar bara ha plats för att visa ett program ut gången. Det hindrar inte att flera program är igång samtidigt, men d) får välja vilket av dem som visas.
I Aktivitetsfältet finns en rad ikoner som symboliserar olika program. Program vars ikoner har ett kort streck under sig är igång.
Genom att klicka på någon av ikonerna kommer just det programmet att visas på skärmen, och det är fritt att hoppa mellan programmen på det sättet.
Du kan i många fall kopiera text från ett program, växla program och klistra in i det andra. Exempelvis kopiera text i ArkivDigital och klistra in i Disgen.

Sök
Ser du i Aktivitetsfältet nederst på skärmen. Klicka på förstoringsglaset för att mata in ett sökord, exempelvis ett namn på en fil.
Prova att söka på Disgen backup. Du får info om var backup-filen finns i mappstrukturen. Bra att ha koll på eftersom du bör kopiera din backup till ett USB-minne eller någon molntjänst
Du kan även söka efter dokument, bilder eller programfiler i datorn via Sök.

Mer om Utforskaren
Det finns ett antal tillfällen vid Disgen-arbete då du har glädje av att förstå hur Utforskaren fungerar. Två av dessa tillfällen är hantering av säkerhetskopior samt då du arbetar med bilder i Disgen.

Utforskaren och Disgen
Disgen består av två delar, dels själva programmet som hanterar registreringen av släktdata, dels mängden inmatat material, databasen. Programmet ligger för sig i en mapp bland alla andra program i datorn och detta behöver man som vanlig Disgenanvändare inte bry sig om.

Databasen med alla inmatade data behöver man däremot befatta sig med då och då. Det inmatade materialet ligger i det som programmet kallar datamapp och som ligger för sig i en Dokumentmapp för datorns alla programs användardata. Se bilderna nedan.

Utforskaren öppnar man som nämnts ovan genom att klicka på den gula mappliknande ikonen i Aktivitetsfönstret. Till vänster i Utforskarens fönster finns en navigeringsdel som hjälper en att hitta rätt bland alla nivåer. Markerar man ett objekt till vänster ser man i den högra halvan av fönstret vad som finns i objektet.
I fallet som bilden ovan visar är själva datorns hårddisk, Acer (C:) (3) markerad och till höger ser man innehållet på hårddisken. Bland annat ser man mappen Användare.

Du kan också klicka på de små vinklarna till vänster om objekten i navigeringsdelen och på så sätt komma vidare i filstrukturen och mapphierarkin. I bilden nedan syns att man kommit vidare neråt från Acer (C:) till Användare och sedan till ägarens användarnamn kalin. I ditt fall har du ett annat namn som skapades då du köpte datorn. I mappen kalin ligger slutligen en viktig mapp nämligen mappen Disgen.

 

Om du dubbelklickar på mappen DG2021-anders i den högra delen av fönstret öppnas datamappen och där ser man bland annat mapparna DgBackup och DgPic.
Grundinställningen i Disgen är att DgBackup är den mapp där säkerhetskopiorna hamnar. Vill man spara säkerhetskopian någon annanstans, vilket man bör, exempelvis ett USB-minne eller i molnet (Dropbox, OneDrive eller annan molntjänst) väljer man detta i samband med att säkerhetskopian skapas. Molntjänsterna och USB-minnen dyker upp i navigeringselen i utforskarfönstret så att dessa kan väljas då säkerhetskopian skapas.

DgPic är som sagts tidigare en mapp som är viktig för Disgenanvändaren. I DgPic skall bilder som är aktuella för den aktuella datamappen sparas. Det är också lämpligt att det är kopior som sparas där, originalen bör sparas på annan plats på hårddisken, USB eller en molntjänst.

Den stora fördelen att använda DgPic för bilder är att bilderna kommer med i säkerhetskopian vilket underlättar då du flyttar din släktforskning från en dator till en annan exempelvis.

Ett annat sätt att öppna den aktuella datamappen är att i Disgen välja Arkiv och sedan Datamapp:

Resultatet blir detsamma:

Att träna sig på hanteringen av Utforskaren och filhanteringen i Disgen rekommenderas. Det behövs som sagts tidigare vid säkerhetskopiering och hantering av bilder men även då du gör Disbyt-utdrag, arbetar med kartor eller gör exporter/importer av din forskning med hjälp av Gedcom-filer eller xml-filer.

  • Min ser annorlunda ut ? Windows 10
  • Markera” kanske behöver förklaras / förtydligas hur?
  • Min: