Gå till innehåll

Om oss

Linköping 2018-02-23 DIS-Filbyters
Årsmöte med 65 närvarande medlemmar.

Före mötets öppnande kåserade Gudrid Hansen om fiktiva personligheter i och omkring Kisa.

Som ny ordförande efter Torbjörn Wahlström valdes enhälligt Helén Lindqvist. Peter Tilly nyvaldes som styrelseledamot.

Årsmötet beslutade att godkänna 2018 års verksamhetsberättelse och ekonomirapport. Dessutom var det ingen i auditoriet som motsatte sig styrelsens förslag att lämna nästa års medlemsavgift oförändrad.

Innan årsmötets slut tackades avgående ordföranden Torbjörn Wahlström och valkommittens mångåriga sammankallande Helene Heideborn med varsin tulpanbukett. Efter årsmötet inbjöds de närvarande till lunch och kaffe.


DIS (Datorhjälp i Släktforskningen), har verksamhet över hela landet genom åtta regionföreningar. DIS, en ideell förening för släktforskare som använder dator och annan modern teknik i släktforskningen.

DIS startade 1980 och har ett eget släktforskarprogram, DISGEN vars första version utvecklades för Luxor ABC80. Detta PC program har ständigt utvecklats och finns nu i version 2018 för Windows. Programmet går att köra i en emulator på andra plattformar, t.ex. Mac OSX och Linux.

DIS-Filbyter är regionförening för Östergötland och södra Södermanland. DIS-Filbyter startades 30 november 2006 och har i dag 2017 drygt 1300 medlemmar.

Vår verksamhet innefattar: Medlemsträffar med kurser, föredrag, supportmöten, demonstrationer av sökprogram, och annan teknisk hjälp för släktforskare

Kursverksamhet sker bl.a. i programmet DISGEN från nybörjarnivå till avancerad användning samt i andra hjälpmedel för släktforskning som DNA mm.

Medlemmarna kan kontakta DIS-fadder eller DISBYT-ombud, för att få hjälp och svar på frågor, råd etc. vid körning av DISGEN eller andra släktforskarprogram.

Information går ut via epost till alla medlemmar i vår region. Vi finns också på Facebook.