Gå till innehåll

Dokument

Albin Lindqvist, läns arkivarie på Östergötlands Arkivförbund höll
ett föredrag för Dis-Filbyters medlemmar under hösten 2023 om hur man hittar de obesuttnas historia.
Han visade på ett antal länkar som är till nytta för de som forskare.
Denna förteckning är ett utdrag av Evy Öbergs referat.

Lantmäteriets historiska kartor – https://minkarta.lantmateriet.se där
man kan hitta historiska platser. https://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU-ortnamn/socken/ogl1.htm

Historiska brandförsäkringar – https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/?s=brandforsakringar där du kan hitta registreringsnummer på försäkringar på byggnader och gårdar för åren 1850 - 1960. Försäkringsbreven förvaras i depån för
näringslivsarkiv i Åtvidaberg i hårt inbundna böcker vilket gjort det svårt
att digitalisera dessa. Historiska dagstidningar. https://tidningar.kb.se/ alla svenska
dagstidningar äldre än 115 år finns digitaliserade här. Kyrkoarkiven https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen och https://app.arkivdigital.se,
välbekanta för alla släktforskare. Nationell Arkivdatabas, NAD https://sok.riksarkivet.se/nad som innehåller digitala, förteckningar till arkiv, både från myndigheter och enskilda. Forskningsdatabaser https://ep.liu.se/databaser.aspx med bland annat medicinhistorisk databas, böteslängder och fångrullar. Museisamlingar och inventeringar https://ostergotlandsmuseum.se/anlita/arkiv-och-bibliotek/sök-i-arkivet/ Hembygdsföreningar, med sina insamlade arkiv, fotosamlingar, eventuella torpinventeringar, intervjuer osv. Databasen Topotek Östergötland https://ostergotland.topotek.se/ som
drivs av Östergötlands Arkivförbund som har samlat diverse historiskt material.